Minden március első vasárnapja Bibliavasárnap a Református Egyházunkban, melyen gyűjtünk a Magyar Bibliatársulat részére, akik a magyar nyelvű Biblia szöveggondozását és terjesztését végzi.

Köszönjük mindenki adományát, aki hozzájárult ehhez a fontos ügyhöz!

 

 

Craig Bartholomew és Mike Goheen gondolatait idézzük A nagy történet című könyvünkből.

“A Biblia világa a mi világunk, és a megváltás története a mi történetünk. Ez a történet befejezésre vár, részben azért, mert nekünk is van benne szerepünk, és azt el kell játszanunk, mielőtt befejeződik. Ezért figyeljünk arra, hogyan folytatódik a megváltás bibliai története. Ne engedjünk a kísértésnek, hogy úgy olvassuk a Szentírást, mintha vallási bolhapiac lenne: itt egy kis kosár tele történelemmel és régi tanításokkal, amott egy polcnyi kegyes történet, ígéretek és parancsolatok pedig mindenfelé szétszórva. Vannak, akiknek a Biblia nem sokkal több, mint teológiai tételeket bizonyító szövegek antológiája, amelynek célja egy teológiai rendszer igazolása. Mások csak etikai útmutatást keresnek, és az Ószövetségben olyan történetek után kutatnak, melyeknek morális tanítása van. Megint mások inspiráló és hitbuzgalmi üzeneteket keresnek, vigasztaló ígéreteket és tanításokat a mindennapi élethez. Emiatt szem elől tévesztik a Biblia alapvető egységét, és ehelyett csupán azokat a teológiai, morális, hitbuzgalmi vagy történelmi fragmentumokat találják meg, amelyeket keresnek.

Minden emberi közösség – a miénk is – egy nagy, mindent átfogó történetre alapozza életét, amely a történelemnek értelmet és célt, az emberi életnek pedig formát és irányt ad. Lehetünk közömbösek a bibliai történet iránt, amelyben Isten megismerteti, hogy miként formálta és irányította a kozmikus történelmet, és mi az értelme annak, amit ő tett a világban. Ebben az esetben is lesznek töredékek, amelyeket megőrzünk a Bibliából, de ezek feloldódnak saját kultúránk domináns történeteiben. A modern kultúra domináns narratívája bálványimádásban gyökerezik: feltétlenül bízik abban, hogy az ember megváltja magát. Ahelyett, hogy engednénk, hogy a Biblia formáljon bennünket, megengedjük a kultúránknak, hogy átformálja a Bibliát. Vagy az egyik, vagy a másik formálja a világról alkotott képünket és hitünket: vagy a bibliai történet az alapunk, vagy alárendelődik a Biblia a szekuláris nyugati világ modern történetének. Ha azt akarjuk, hogy a Szentírás formálja és alakítsa az életünket, jól kell ismernünk a bibliai történetet, a csontjainkban kell éreznünk. Látnunk kell benne saját helyünket, fel kell ismernünk, hogy hol vagyunk mi a történetben.”

(Bartholomew, C. G. – Goheen, M. W.: A nagy történet, 218. oldal)