Az alábbiakban a Bogyiszlói Református Egyházközség presbitériumának állásfoglalása olvasható a gyülekezeti tagjaink körében tapasztalt baptista misszióval kapcsolatban. Ezt követően a Baptista Gyülekezet válaszát is közöljük.

Állásfoglalás

A Bogyiszlói Református Egyházközség Presbitériumának állásfoglalása a Bogyiszlói Baptista Gyülekezet „A fél Biblia 3 percben?” missziói tevékenységével kapcsolatban.

 2014. november 3-án tapasztaltuk, hogy a konfirmációi felkészítőre járó fiataljaink közül többen kaptak „A fél Biblia 3 percben?” missziói rendezvényre meghívót, azon kísérő mondattal átnyújtva, hogy hozzák magukkal szüleiket is.

A missziói rendezvény az Istentisztelet idejében református templomba járó, sőt református presbiteri tisztséget viselő személyek (pl. egyik konfirmandus gyermek anyukája) felé is irányult.

Azt megértjük – bár helyesnek nem tartjuk – hogy Önök reformátusnak keresztelt, de református hitét és tulajdonképpen így semmilyen hitet nem gyakorló személyek felé folytatnak missziói tevékenységet. De nem tudjuk azon cselekményüket hová tenni, hogy azok a személyek kapnak meghívót az utcán, akik éppen a parókia udvarára jönnek fel konfirmációi felkészítőre.

A www.bib.hu-n tájékozódva látható, hogy ennek a missziói formának református lelkész is támogatója. Tehát akár közösen is lebonyolíthattuk volna a fent nevezett missziót, pl. mi is és Önök is hívogatunk a településen stb. Önök bennünket meg nem keresve, a Szekszárdi Baptista Gyülekezettel közösen szervezik meg ezt.

A fenti dolgok fényében elzárkózunk a missziói tevékenységük ilyen formáitól, és kifogásoljuk, hogy gyülekezetük tagjainak szaporítására a mi gyülekezetünket használják fel.

Helytelennek tartjuk református iskoláskorú gyermekeink számára azon tevékenységek végzését, amiket 2010-2013 között folytattak, legyen az direkt vagy indirekt missziói cselekmény. (Itt szeretnénk megjegyezni, hogy gyermekeink azt tanítjuk, hogy a legközelebb állnak hitvallásban hozzánk a baptisták és metodisták. Emiatt gyermekeink az Önök számára könnyen „elhalászhatóak” tőlünk.)

Amennyiben állásfoglalásunk nem talál megértésre Önök között, és folytatják a fent nevezett, vagy hasonló missziói cselekményeiket, akkor elzárkózunk minden ökumenikus együttléttől beleértve az augusztus 20-i állami ünnepséget is.

Ezen állásfoglalásunk nem azért született, hogy Önöket megsértsük, vagy megbántsuk. Valamint nem szeretnénk a gyülekezeteink között lerontani a kapcsolatot, és nem zárkózunk el a jövőben sem közös tevékenységtől.

A Bogyiszlói Református Egyházközség presbitériuma
Megfogalmazva: 2014. november 8-án tartott gyűlésén.

Ökumené

A Bogyiszlói Baptista Gyülekezet válasza „A Bogyiszlói Református Egyházközség Presbitériumának állásfoglalása a Bogyiszlói Baptista Gyülekezet „A fél Biblia 3 percben?” missziói tevékenységével kapcsolatban.” való állásfoglalására.


Először is szeretnénk bocsánatot kérni a Bogyiszlói Református Egyházközség lelkészétől, Dancs Róberttől, valamint Prezsbitériumától és Gyülekezetétől!

A november 9-i „A fél Biblia 3 percben” rendezvényünket azonban nem a református testvéreink által feltételezett hittérítési okokból próbáltuk minél szélesebb körben reklámozni.

Az Egyházközségük korábbi lelkészével, Suhai Lajossal, volt egy olyan megállapodásunk, hogy a faluban történő rendezvényeinkre szívesen látott vendég a másik gyülekezetéhez tartozó testvériség is.

Ez a megállapodás egészen addig kiterjedt, hogy amikor még nem volt kötelezően választható a Hit- és Erkölcstan tantárgy, hanem csak fakultatívan foglalkozott az Iskola szervezésében a Tiszteletes úr a diákokkal, akkor a Baptista Közösség gyermekeit is oda irányítottuk.

Az önök levelében megemlített 2010-2013 között történő kreatív foglalkozásokra és a 2013-as nyári napközis táborunkra ezért a falu gyermekei közül a református hitben nevelkedő gyermekek lelkészük tudomásával is hivatalosak voltak és közülük sokan el is jöttek.

Ezek az alkalmak nem hittérítésről, vagy az egyházuktól való elcsábításról szóltak, hanem a gyermekek szabadidejének az értelmes, tartalmas és tanulságos eltöltése volt a célja. A későbbiekben sincs tervünk semmilyen hittérítési szándékkal fellépni a Bogyiszlói Református Egyházközséghez tartozók felé!

A bocsánatkérésünket mégis azért tartjuk fontosnak és következetes lépésnek, mert a technikai kivitelezése a meghívásnak valóban nyomós okot adott a „vödörben halászás” gyanújára.

„A fél Biblia 3 percben” előadást eredetileg Szekszárdra terveztük, a Szekszárdi Gyülekezet anyagi támogatásával, de a terem, amelyet béreltünk volna erre a célra, a rendezvény előtt másfél héttel visszamondásra került, ezért másik helyszínre kényszerültünk. A Bogyiszlói Művelődési Házat azonban sikerült megkapnunk, ezért fölhasználva az ismeretségünket szerettük volna minél nagyobb körben elérhetővé tenni a rendezvényt. A felelőtlenséget azzal követtük el, amikor nem vettük fel azonnal a kapcsolatot a Bogyiszlói Egyházközség lelkészével és nem tőle kértünk állásfoglalást a református közösség ezzel kapcsolatos hozzáállásáról.

A felelőtlenségünket beismerve és abból tanulva szíves elnézésüket és bocsánatukat kérjük, és bízunk a későbbi zökkenőmentes jó testvéri közös együttműködésben.

 

A Bogyiszlói Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Barnabás, bogyiszlói lelkipásztor
2014. november 13.

Categories: Hírek