2014. szeptember 19-én megtartottuk az első presbiteri Bibliaóránkat a gyülekezetben.

Ezeknek a Bibliaóráknak a célja a presbiterek szolgálatra való felkészítése. A presbiterek a gyülekezet lelki és anyagi javainak sáfárai – egyházi törvényeink meghatározása szerint. Erre a szent és felelősségteljes küldetésre kellőképpen felkészültnek kell lennie a presbitereknek.

A presbiteri Bibliaóra lehetőséget ad a beszélgetésre a misszióról, a gyülekezet életéről. Ilyenkor új gondolatok és tervek születnek, amik kellő megfontolás utál valóra válhatnak.

Pre.Bibliaora.2014.09

Ez úttal dr. Klaus Douglass németországi evangélikus lelkész gyülekezetépítési modelljével ismerkedtünk meg. Ő írta az “Az új reformáció – 96 tétel az egyház jövőjéről” című könyvet. 2011-ben lelkipásztorunknak lehetősége volt a Frankfurt melletti Niederhöchstadt településen élő gyülekezet működését tanulmányozni más – akkori Kárpátaljai – lelkésztársaival. Az ott szerzett személyes élményekről, és dr. Klaus Douglass lelkésszel folytatott beszélgetésben tanultakról szólt a mostani presbiteri Bibliaóra.

 

Categories: Hírek