Két alkalommal tanított Isten Igéjéről Oh Young Shin Frankfurtban szolgáló lelkész.

A Good News Misszió ( http://goodnewsmission.net ) Európai részlegének vezetője járt gyülekezetünkben június 9-én és 11-én.  A misszió dél-koreai gyökerű, de a világ minden lakott kontinensén jelen van. Jelenleg ez a leggyorsabban fejlődő misszió, ami 2020-ra már minden Európai országba kíván misszionáriusokat küldeni. Az európai keresztyén ezekben az évtizedekben erőtlené vált. Pedig Isten Igéje minden másik kontinensen csodálatosan terjed és a keresztyén hit teljesen más képet fest másutt. Tény, hogy mindezek ellenére világviszonylatban a keresztyénség a legüldözöttebb vallás. A Good News Misszió (magyarul Jó Hír Misszió) azon munkálkodik, hogy világszerte az evangéliumi keresztyén hitet terjessze. A frankfurti gyülekezetben szolgáló lelkész elmondta, hogy jelenleg Frankfurtban az ő gyülekezetünk növekszik a legjobban.

Pénteken és vasárnap az esti órákban nagyon gazdag üzenetet hallhattunk Isten Igéjéből. A Bibliaszeminárium alkalmat kínált arra, hogy az ember lelki erőt merítsen, Istennel való kapcsolatát megerősítse, illetve helyre állítsa és útmutatást kapjon a jövőre nézve. A koreaiakra jellemző módon, nagyon sok példával illusztrálva tanított az Igehirdető. A tolmácsolás pedig akcentusmentesen folyt magyar nyelvre.

Dancs Róbert lelkész kezdeményezésére Oh Young Shin lelkész az egyházmegye vezetőjével, Rácz József esperes úrral is találkozott, és hosszas megbeszélést folytatott az egyházmegye és a misszió együtt-munkálkodásának lehetőségeiről. Reménységünk van arra nézve, hogy a misszió európai előadó stábja ősszel eljön Tolna megyébe és a nagy sikerű Passiójátékukat bemutatják több településen. Valamint az együtt munkálkodás első lépései között, lehetőséget fogunk kapni arra, hogy a Németországban most induló Bibliaiskolájukba diákokat fogadnak. (Ha lesz olyan egyetemista aki az evangélium ügyében szeretne munkálkodni.)

Kívánjuk Isten gazdag áldását a misszió éltére és a közös munkánkra!

Categories: Hírek