2019 február 17-én a vasárnapi Istentiszteleten ismét hallhattunk egy bizonyságtételt.

A bizonyságtétel (ami egy-egy felekezetben tanúságtételnek is mondanak) szó azt jelenti, hogy valaki elmondja személyes életében azt, hogy hogyan munkálkodott Isten őrajta. Beszél a megtéréséről, illetve a megújulásáról. Van, akit Isten nagy mélységből hoz ki, mások nincsenek a bűn hatalmas mélységében, de ráismernek életük egy adott pontján az evangélium igazságára, szívbeli döntést hoznak Krisztus igazi követése mellett. Ez a megtérés emberi oldala, és mivel ez egy csodálatos lelki folyamat, így ezt újjászületésnek is nevezzük. János evangéliuma 3. részében beszél erről Jézus és elmondja, hogy anélkül, hogy ez nem történik meg valaki életében, nem mehet be az Isten országába. Röviden: az nyer üdvösséget aki megért, újjászületett keresztyén ember. Nincs más út az üdvösségbe. (Aki más tanít az Jézustól, az egész Biblia kijelentésétől és természetesen református hitvallásainktól is idegen dolgot tanít!) – Emiatt van szükség arra, hogy halljunk bizonyságtételeket, mert ez a hitetlen számára ébresztő, a hívő számára megerősítő üzenet!

 

Cseh Sándor 70 éves atyánkfia életében Isten úgy munkálkodott, hogy megtérése előtt már születésétől törődött vele. Ezt ő akkor még nem értette, de számtalan reménytelennek látszott egészségügyi helyzetből és életveszélyes balesetből már gyermekként csodálatos módon megmentette Isten.

Katonaság után házasságot kötött. Mivel a felesége is református volt, mindketten jártak templomba, de Istenről soha nem beszélgettek sem otthon, sem máshol. A templomba járás – ekkor még – vallásos szokás volt pusztán, nem pedig az élő Krisztusi hit következménye. Ez a szokás annyira erős volt, hogy amikor a kommunista pártba be akarták szervezni, akkor erre hivatkozva nem vállalta.

Hegesztőként dolgozott, közben – ahogyan az akkoriban volt – a maszek munkában az italt sem vetette meg. Az ittas állapot közte és a felesége között sok konfliktus forrása volt családi életükben.

1994-ben Beregszászban utcai evangelizáción megtért a felesége. Amikor a felesége hazament és bejelentette a férjének, hogy: „Megtértem!”, Sándor nem értette, hogy felesége miről beszél. „Honnan tértél meg?” – kérdezte teljesen értettlenül. Viszont a későbbiekben felesége szívének változása feltűnt számára. Elkezdte zavarni az a türelem és békesség, ami a feleségében ezután volt. Nem voltak otthon viták, amikor ő ittasan ment haza. Furcsállotta mindezt.

1996-ban volt egy áttörés életében, amikor az ágya elé térdepelve saját szavaival elmondta mindazt imádságban Istennek, ami őt nyomasztotta. Megvallotta bűneit. Ekkor Isten megszabadította az alkoholtól.

Körülbelül egy hónapra rá felesége el akarta küldeni egy férfi csendeshétre (így nevezik a férfiaknak szervezett keresztyén konferenciákat) a biatorbágyi missiós központba. Azt mondta a feleségének, hogy neki erre nincs ideje a munkája miatt. Viszont a következő éjjele nagyon furcsán telt. Alvás közben sokat gyötrődött és reggelre teljesen meggyötörve ébredt. Ekkor azt kérdezte a feleségétől: „hol is van az a csendeshét?” Elment Biatorbágyra, ahol egy csütörtökön átadta az életét megváltó Jézus Krisztusának. Sándor elmondta, hogy azt a békességet, amit akkor érez az ember, amikor megtér, nem lehet elmondani szavakkal.

Ezután elkezdődött az igazi hívő élete. Isten megtéréséig is ott volt gondviselőként az életében, de most Isten a megtérésekor, mint szabadító Isten lépett be az életébe. Üdvösséget nyerve elkezdte másoknak is hirdetni azt, hogy Krisztusnál van új élet és szabadítás.

Megtérése után egy évre, 1997-ben indult Kárpátalján a református alkoholmentő misszió. Cseh Sándor aktívan tudott részt venni a misszió munkájában: segített eljutni oda az alkoholistáknak, az utógondozást és a szabadultak Bibliaóráját szervezte a misszióban megt.

2011-ben egy gerincműtét után, az addigi aktív gyülekezeti munkája megszűnt, ugyanis a lelki munka mellett még karbantartóként is dolgozott a beregszászi gyülekezetben. Ekkor Isten arra indította, hogy a templom előtti sétálóutcán kirakott egy asztalra keresztyén könyveket, szórólapokat. Ezeket pedig az arra járó érdeklődőknek ajándékozta, így terjesztette az evangéliumot. Elmondta, hogy Krisztus szolgálatát mindig meg lehet találni az életünkben.

A fia a Tolna megyei Szárazdra költözött pár éve és nemrég a feleségével utána költözött. A helyi gyülekezetnek is aktív tagja és bárhol van, Isten lelki országának építője.

Categories: Hírek