2018. febuár 19-23-án hétfőtől péntekig evangelizációs esték voltak gyülekezetünkben.

Az igehirdetéseket Frei Antal lelkész tartotta, aki a Bogyiszlói Baptista Gyülekezet korábbi lelkipásztora volt. Most a Tolnai Evangéliumi Barátság Gyülekezet lelkésze és a világméretű Evangéliumi Barátság Misszió európai részlegének a vezetője.

A tolnai gyülekezetből estéről estére volt egy ember, aki bizonyságot tett megtéréséről, megújulásáról.

Az igehirdetés sorozat címe ez volt: A keresztény ember küldetése!

Az esték témái:

1. Megtérés, újjászületés…

2. Elhívás a szolgálatra…

3. Jézus “megbízólevele”…

4. A szolgálat kiteljesedése, megerősítése…

5. Bátorítás a külmisszióra! (Afrikai missziós beszámoló képekkel, videóval…)

Felekezeti hovatartozás nélkül érkeztek az esti szolgálatra érdeklődők dacolva a rossz időjárási körülményekkel. Az esték hivatalos részei után beszélgetések alakultak ki estéről-estére, melyben megoszthattuk egymással tapasztalatainkat.

 

Bízunk abban, hogy sok-sok emberhez eljutott az evangélium üzenete és Isten Igéje elvégzi a maga munkáját a hallgatók szívében.

Utolsó este az afrikai keresztyénségről kaptunk vetített képes beszámolót. Csodálatos volt hallani, ahogyan az ottani keresztyének megélik hitüket. Pl.: szabadidőparkban teljesen általános dolog, hogy kiülnek Bibliát olvasni.

Categories: Hírek