A templom és parókia között 2 éve félbe maradt egy garázsépítés… Tudnánk tenni egy lépést előre, ha összefogunk.

Sajnos az egyházmegyei építési alap “kezelői” elzárkóztak attól, hogy segítsék garázsunk építését. Egy alkalommal egy kezdőtőkét adtak ugyan, és már szerveztünk is gyűjtést, de abból mindössze a fotón látható állapotig jutottunk el. (Pályázati forrást ilyenre nem tudunk találni.)

A falubusz pályázaton nyert kisbuszunkkal együtt azt is vállaltuk, hogy garázsban tartjuk. Viszont a műemlék templom és a helyi védettséget élvező parókiaépület megkötötte a kezünket a garázs kinézetében: csak stílusban ide illő épületet fogadott el építési tervnek a műemlékvédelmi hatóság (sajnos az ő engedélyük is kellett).

A kisbusz fontos missziói célokat szolgál, számtalan célra tudtuk már felhasználni. Gyülekezetünk életében rendkívül nagy segítség. Így tulajdonképpen a garázs épülete egy fontos mozaikdarabját képezné a gyülekezeti életnek és nem pusztán az épületeink szépsége múlik rajta.

A befejezésig 4 millió Ft-ra lenne szükség. Mivel jóformán nyugdíjasok és kis keresetűek adakoznak és eddig még soha nem volt olyan, hogy valaki tehetős nyúlt volna a zsebébe és segített volna rajtunk, így úgy döntött a presbitérium, hogy az aljzatbetonozására próbáljuk összeszedni a szükséges összeget.

Gyülekezetünk teljesen önfenntartó. (Már csak 10 ilyen református gyülekezet van Tolna megyében. Az önfenntartás megszűnése után nem sokkal a gyülekezet is annak tényleges gyülekezeti funkciójában.) Tehát működésünket az éves egyházfenntartói járulékból, perselypénzből és adományokból látjuk el. Ezek éppen elégségesek a szükséges kiadásokra. Viszont ha már pár százezres kiadással terhelnénk meg költségvetésünket, akkor gyakorlatilag nem lenne elég a szükséges dolgokra.

Amennyiben a Isten arra indítja szívét, hogy segíti ennek a célnak a megvalósulását adománnyával, akkor azt megteheti:

1.) Istentiszteletek alkalmával az erre felcímkézett perselyben

2.) Lelkészi hivatalban (átvételi elismervényt adunk róla)

3.) OTP Bank számlaszámra utalva: Bogyiszlói Református Egyházközség 11746108-21340435 – es számlaszámon

4.) Internetes utalással, egyéb pénzküldéssel: PayPal, Crypto Valuta, Western Union (Kérjük ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a lelkésszel, vagy Görbe Ferenc pénztárgondnokkal az adategyeztetés miatt.)

Pál apostol így tanít az adakozásról:

“Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,6-8)

Tisztelettel köszönünk meg minden adományt a legkisebbtől a legnagyobbig!

Dancs Róbert ref. lkp.

Categories: Egyéb