2015. szeptember 9-én 19:00-kor írtuk alá az adásvételi szerződést a Kossuth u. 53-on álló ingatlan megvásárlásáról, mely a jövőben többfunkciós gyülekezeti ház szerepét fogja betölteni.

Gyülekezeti ház_01

Az ingatlan megvásárlását a Tolnai Református Egyházmegye építési alapjából teljes összegben (!) az egyházmegye finanszírozta. Tehát gyülekezetünknek nem került semmibe. Tavasszal egy kérelemmel fordultunk az egyházmegyei tanácshoz a vásárlási szándékunkkal, ők pedig megítélték a megvásárlásra szánt összeget. Ezt az összeget ezen a héten hétfőn tudták átutalni a számlánkra. Tulajdonképpen képtelenek lettünk volna megvásárolni önerőből, az egyházmegye segítsége nélkül, mert éppen hogy futja a működésünkre az egyházfenntartói járulékból és az adományokból.

(Itt jegyezzük meg, mert szóbeszédben terjedő hamis hírek miatt muszáj elmondani, hogy a munkatársaink fizetését is pályázati pénzből fedezzük, így tudunk teljes állásban foglalkoztatni 2 kertészt, egy épületgondnokot és egy adminisztrátort úgy, hogy a gyülekezetnek semmibe nem kerül. Tehát nem „sok pénzünk van” ahogyan halljuk a szóbeszédből, hanem – Isten gondviseléséből – pályázatokat nyerünk. Kérjük, hogy a szóbeszédre ne adjanak, hanem kérdezzék a lelkészt, a főgondnokot vagy a pénztárgondnokot a pénzügyeinkről! Egyébként egy-egy gyülekezet költségvetése nem titkos. Kérésre bármely gyülekezeti tagot tájékoztatjuk, hiszen gyülekezeti tagjaink adományaiból van pénz a működésre. Működési költségekre sajnos nem tudunk pályázni.)

Gyülekezeti ház_02

Visszatérve a gyülekezeti házra: egy hosszú út kezdetén vagyunk ezzel. Az ingatlanban egy többfunkciós gyülekezeti ház kialakítását tervezzük. Egy ilyen többfunkciós gyülekezeti ház magában foglalja a gyermekfoglalkoztatói szobát, ifjúsági termet, szabadidő eltöltésére alkalmas játéktermi részt, teakonyhát, társalgót, imaszobát, lelkigondozói szobát, konferenciateremi részt, raktárt, irodát, keresztyén könyvtárszobát stb. Mindezek megtervezése és kivitelezése, valamint az anyagi forrás megtalálása még nagy és hosszú folyamat, ami előttünk áll. Az ingatlan vásárlása az első lépés volt.

Felmerülhet a kérdés: hogyan fogjuk élettel megtölteni ezt az ingatlant, amikor felépül, ha a gyülekezeti életünk jelenleg nem tükrözi ezt az aktivitást? Ne feledjük el, hogy előbb valaminek lenni kell ahhoz, hogy azt élettel töltsük meg.

Vegyünk egy példát: idősek családi napközije nincs gyülekezetünkben (bár jelezték, hogy igény lenne rá), tehát nem járnak össze egyedülálló idősek ahhoz, hogy kellemes környezetben, kulturált körülmények között egy tea vagy sütemény mellett pár órát délutánonként beszélgessenek, zsoltárokat és dicséreteket énekeljenek. De hogy szervezzünk ilyen rendezvényt, ha csak templomunk van, és egy gyülekezeti termünk? Itt jegyzem meg, hogy így is a jelenlegi gyülekezeti termünk egyszerre istentiszteleti hely, gyermek-istentiszteleti hely, hitoktatói terem, ifjúsági-bibliaóra terem, presbiteri gyűlési tanácsterem, iroda, hitoktatói könyv és kellékraktár, gyermek-játszóházakon foglalkoztatói terem, vagy éppen szeretetvendégség alkalmával étkezde. Nem tudunk mindent egy teremben megvalósítani, a rendezvények fajtáit bővíteni pedig szinte képtelenek vagyunk ennek az egy teremnek a rovására. Egyszerűen mondva kinőttük. Ami egy jó hír! És a gyülekezeti élet növekedése még több és többféle helyiséget fog igényelni. Ezért kellett az új ingatlan.

Felmerülhet az a gondolat, hogy ha eddig elég volt egy gyülekezeti terem, akkor ezután miért nem? Van egy ilyen nézet egyházunkban (nem kifejezetten Bogyiszlón, hanem egész Magyarország szerte), hogy: „Évtizedekig így volt, minek ezen változtatni?” „Jól van az így, ahogy volt!” „Itt ez volt a szokás!” stb. Ha ezek a gondolatok helyénvalóak lennének, akkor a templomainknak telve kellene lenni vasárnaponként, minden korosztálynak jelen kellene lenni a templompadokban, a gyülekezetnek korosztályonként rétegalkalmai lennének, a gyülekezeti tennivalókat nem pár ember megfeszített munkája látná el, hanem számtalan önkéntes, akkor erős egyetértés és céltudatosság jellemezné a gyülekezetet, akkor odafigyelnénk a gyengékre, elesettekre, magányosokra, elkeseredett lelkűekre, akik a másik gyülekezeti tagban a lelki testvért találhatnák meg és a sort még jó pár dologgal lehetne folytatni. Egyszerűen az új kor új kihívások elé állította az egyházat, amire válaszolni kell. A megfelelő válaszokat nem tettük meg, a kihívásokra nem léptünk, és azt hittük, hogy ugyanazokkal a módszerekkel, amivel 100 évvel ezelőtt lehetett egyházat építeni, ugyanazokkal lehet most is. Pl. hitoktatunk, konfirmálunk és lesz fiatal nemzedék a gyülekezetben. Mint látjuk: nem lesz! Kell még sokrétű ifjúsági munka, konferenciák, táborok stb. És ez csak egy példa volt. Beszélhetnénk még a fiatal felnőttek megszólításáról, az alkoholisták megmentéséről és így tovább.

A fent leírtakba nem kell úttörőnek lennünk, hiszen a világ, és Magyarország számos gyülekezetében már megvalósult. Csodálatos dolgok vannak körülöttünk, csak ki kell tekinteni és meglátni, hogy milyen hatalmas az Isten hatalma. Vannak, akik azt a nézetet képviselik: „A bogyiszlói embert nem lehet megváltozatni!” – higgyék el, mindenütt ezt mondják magukról az emberek. És azt is elhiheti mindenki, hogy az lesz boldog ember, aki engedi, hogy Isten megváltoztassa őt. Nagyobb az Isten hatalma, mint, ahogy mi azt gondoljuk!

Összegezve: a gyülekezeti ház a gyülekezet lelki építése miatt szükséges. A kiépítése még hatalmas feladat. A hozzá szükséges anyagi forrás előteremtése szintén. De Istennél semmi sem lehetetlen!

Legyen egyedül Istené a dicsőség, hogy ezt az ingatlant megvásárolhattuk!

 

Categories: Hírek