A református temetési szolgáltatást 2017-től ingyen végezzük gyülekezeti tagjaink számára és azok számára, akik nem voltak egyházfenntartóink ugyan, de a református temetőrészben váltanak meg sírhelyet.

Az ingyenességet a gyülekezet hatékony pénzgazdálkodása és a gyülekezetbe befolyó adományok növekedése tették lehetővé. Ez évente 2-400.000 forint bevétel kiesést jelent a gyülekezetnek, de mégis indokolt meglépni ezt a lépést. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy pont a legszegényebbek azok, akik szeretnének ugyan egyházi temetést, de menet közben megváltoztatták szándékukat és a polgári szertartás mellett döntöttek. Árban nem akarunk versengeni a temetkezési vállalkozókkal, ezért tettük teljesen ingyenessé. (Mellesleg – ismereteink szerint – korábban is olcsóbb volt az egyházi temetés, 20.000 Ft, de feltételezzük, hogy nem ezt a tájékoztatást kapták a temetkezési szolgálatotóktól azok, akiknek minden forint számított.)

Tehát nem szeretnénk, ha pénzkérdés lenne az, hogy egyházi temetést kérjen valaki. Így a szegények felé is tudnánk szolgálni az evangélium egyik legfontosabb üzenetével: a feltámadás reménységével.

Presbitériumunk a 2017. január 19-én tartott presbiteri ülésén döntött erről a lelkész javaslatára. Így minden szolgáltatásunk: keresztelés, esketés, temetés valóban ingyenessé vált. Ez ténylegesen hatalmas áldozat egy olyan szervezettől, akik adományokból él és nem kap állami támogatást a működéséhez.

Az ingyenesség azokra vonatkozik tehát, akik a gyülekezet egyházfenntartó tagjai voltak, illetve azokra, akik a református temetőrészben vásárolnak sírhelyet, urna helyet. Ha például olyan valaki kér a katolikus temetőrészben református temetést, aki nem volt egyháztagunk, akkor a korábbi díjszabás marad életben. Ez egyébként rendkívül ritka eset, de azért kellett ezt a kitételt megtartani, mert nem szeretnénk versengeni a katolikus egyházi temetéssel. Természetesen az ingyenes temetés a Bogyiszlói Református Egyházközség alkalmazásában álló lelkész és felesége részéről kapható. Vendéglelkész esetén a gyászolók és a felkért szolgálattevő megbeszélésén múlik. Mivel egyházunk nem temetkezési szolgáltató szervezet, ezért nem várható el, hogy az év minden napján készen álljon a lelkész a temetés elvégzésére. Például előfordulhat, hogy konferencián vagy továbbképzésen van több napon át. Szinte minden esetben sikerül megfelelő időpontot egyeztetni a temetésre, de előfordulhat, hogy valami mégis indokolja a helyettes lelkész szolgálattát, az ő költségeit a gyülekezet nem tudja magára vállalni. Így ez esetben az ingyenesség nem biztosítható. Az ilyen esetre vonatkozóan előre megértést kérünk.

Gyülekezetünk a stólák eltörlésében elől jár a többi gyülekezethez képest. Ismereteink szerint nálunk valósult meg először Tolna megyében.

Mögöttes cél nem húzódik meg a temetés ingyenessé tételében. A fő célunk az evangélium hirdetése minél több embernek. Krisztus urunk ezt bízta ránk, ezt szeretnénk betölteni! Az evangélium tudja az emberi szívet átformálni, a reménytelenségben reményt adni, a feltámadás hitében megerősíteni. Hisszük, hogy erre van szüksége mindenkinek, a gyászolóknak is!

 

Categories: Hírek