Hat fiatal: Ábrahám Gábor, Csurgai Máté, Debreceni Máté, Horváth Viktor Mihály, Miklósa Gábor, Tóbi Etelka Boróka tettek szent esküt Isten és a gyülekezet színe előtt Krisztushoz való hűségükről.

Mivel egyikük nem részesült a keresztség sákramentumában gyermekként, így a konfirmáció alkalmával részesítjük ebben, tehát a konfirmációval egybekötötten kereszteljük meg az illetőt. Ilyenkor már nincs szerepe a szülőknek és keresztszülőknek. Tulajdonképpen ilyenkor nincs szükség keresztszülőkre, hiszen azok hitre nevelő kötelezettsége a konfirmációig tart. – Tehát az idei konfirmáció ebben a tekintetben is különleges volt.

A konfirmációi Istentiszteleten, mely idén április 14-én, virágvasárnap volt, több mint 150-en látogattak el a templomba.

Az alábbiakban Dancs Róbert lelkész beszédét olvashatjuk, mellyel a gyülekezet és a konfirmáló fiatalok felé fordul

 

Kedves Gyülekezet, Kedves Fogadalomtételt Ünneplők!

A jelenleg itt állók 2 csoportban készültek: egyik az iskolai keretek között tartott hit- és erköcstan oktatás keretében, és egy másik csoport esti oktatásban. Bár az esti oktatás felnőtteknek lett meghirdetve, most úgy alakult, hogy olyanok jelentkeztek, akik még iskolások: 8., 9., 10. osztályosak több intézményben. Tapasztalat

tekintetében el kell mondjam, hogy minél később konfirmálnak, annál jobb és mélyebb hitéleti kérdésekről tudunk beszélgetni órán. Ez utóbbi csoportnak a „Megtaláltuk a Messisást” című könyv volt a tananyag.

A mostani 8. osztályosok pedig már a modern hit- és erkölcstan oktatás keretében készülhettek. Ebben nincs – illetve csak elvétve van – a Heidelbergi Káté kérdéseinek megtanulása, viszont sokkal több gondolkodtató és személyiségfejlesztő hitéleti dolgot tanulhattak.

Így a konfirmációi fogadalomtételen nem (!) prezentálnak a megtanult anyagból, tehát nem mondanak fel kátékérdéseket. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudják, vagy nem értik református hitelveinket. Pusztán arról van szó, hogy használható tudást kaptak kérdés-felelt (azaz káté) bemagolása helyett. A kátétanulásnak még abban a korban volt értelme, körülbelül egy évszázada, amikor 1 db tankönyv volt egy osztályra és mindent fejben kellett megtanulni. A korszerű oktatás az ismeretek jó használatát jelenti. Nyilván szükség van egy lexikális tudásra is, de hitéleti és tanbeli információk automatikusan ráragadnak mindenkire, aki gyülekezetbe jár és Bibliát olvas. Viszont ha ez a kettő nincs meg – gyülekezetbe járás és személyes Bibliaolvasás –, illetve nem lesz meg a konfirmációi fogagalomtétel után, akkor az addig megszerzett lexikális tudás is elfelejtődik. Tehát nincs gyakorlati haszna az életükre nézve.

A konfirmációi felkészítőt nem nélkülözte a gyülekezeti alkalmak látogatása sem. Voltak akik Istentiszteletlátogatási naplót is vezettek. Az itt lévők közül 4-en részt vettek a Balatonszárszón megrendezett lelki hétvégén. Ez a hétvége is fontos része volt a hitéleti nevelésnek. Sőt konfirmációi fogadalomtételük után is, amikor jövőre megrendezésre kerül, akkor is meghívást fognak rá kapni.

A végére hagytam annak a kérdésnek a felvetését, hogy: Tulajdonképpen mi a konfirmáció? – A konfirmáció a gyermekkeresztség megerősítése. A valóságban ezzel vállik egésszé a keresztség. A konfirmáció alkalmával egy nyilvános hitvallástétel történik. Az, hogy ez pusztán formalitás, vagy sem, a konfirmáló életében, azt az fogja eldönteni, hogy utána gyakorolja-e a hitét, vagy sem, jár-e gyülekezetbe, olvas-e Bibliát, életében Krisztus útmutatásai szerint él-e. A konfirmáció a felelős hitélet kezdete kellene, hogy legyen. Sajnos jelenlegi gyakorlatunkban ez csak elvétve fordul elő. De van jó példa arra, hogy aki nálunk konfirmált, az jár Istentiszteletre, eljön minden éven Balatonszárszóra és így tovább. Egyenlőre az 5 év szolgálatom alatt egy ilyen embert tudok megnevezni, bár korábban is voltak arra utaló jelek, hogy 1-2-3 ember a konfirmáció után is komolyan vette az esküjét és járt gyülekezetbe, lelki alkalmakra, de aztán lemorzsolódott. Őket is szeretettel hívja – nem én, hanem az Úr Jézus – a gyülekezetbe és a hitéleti alkalmakra.

Kedves Konfirmáló fiatalok, végül hadd szóljak hozzátok: Jézus szeret benneteket! Ez a Isten üzenete a mai ember életére. Erre a szeretetre kell viszont szeretettel válaszolni, amely szeretet, ha jelen van nálatok, akkor Vele élő kapcsolatban élitek tovább életeteket.

 

Categories: Hírek