2015. május 17-én, konfirmáció vasárnapján, került sor fiataljaink konfirmációi fogadalomtételére.

Konfirmáció_2015_08

A konfirmáció hitvallástétel. Annak a keresztségnek a megerősítése, ami gyerekként történik az emberrel. A gyermekkeresztségnek a konfirmációval együtt van értelme. Itt tekinthető ugyanis befejezettnek.

Az Istentiszteleten a lelkipásztor Istvánról, a keresztyénség első vértanújáról szólt, akinek hitvallástétele azért lehetett az ottani körülmények között annyira bátor, mert telve volt Szentlélekkel. (Apostolok Cselekedetei 6-7. részek.) Istvánnak meg kellett halni a hitvallástétele után, nekünk – itt Magyarországon – nem ez a sorsunk, ha hitvallást teszünk Krisztusról. De akár egykor Jeruzsálemben, akár ma Magyarországon, ahhoz, hogy valaki Krisztusról tegyen bizonyságot életével, hitével és szavaival, a Szentlélekre van szükség.

Konfirmáció_2015_09

Ők konfirmáltak: Ábrahám Renáta, Aleksza Tamás, Báló Noémi, Gergely Éva, Miklósa Krisztina, Pilisi Zsolt, Ziegenheim Luca.

Konfirmáció_2015_03

Az konfirmációi istentiszteleten nagytiszteletű Suha Lajos tiszteletes úr, a gyülekezet tavaly nyugállományba vonult lelkipásztora is jelen volt. Köszöntötte a konfirmált fiatalokat.

Ezt követően Pilisi István a gyülekezet főgondnoka mondta el köszöntését. Majd a konfirmandusok virággal köszöntötték szüleiket, keresztszüleiket és a jelen lévő lelkipásztorokat. Ezt követően az emléklapot kapták meg, melyen mindenkinek személyre szólóan olvasható az áldás.

Isten áldását kívánjuk a konfirmált fiatalok életére!

(A fotókat ifj. Nemes András presbiterünk készítette.)

Konfirmáció_2015_04

Konfirmáció_2015_02

Konfirmáció_2015_07

Categories: Hírek