Június 18-án az Istentiszteleten köszönetet mondtunk Tamási János hitoktatónak az elmúlt tanév áldozatos munkájáért!

A 2016/2017-es iskolai tanévben a hitoktatást az 1-6 osztályokban szakképzett pedagógus és egyben képzett hitoktató Tamási János látta el. A gyülekezet előtt apró ajándék keretében köszöntük meg, hogy a hitoktatás nehéz és áldozatos munkáját végezte közöttünk.

 

Pilisi István főgondnok úr köszönő szavai után Tamási János is köszönetet mondott. Dancs Róbert lelkész elmondta, hogy Tamási János személyében – ismeretei szerint – a egyházi iskola államosítása óta először volt szakképzett vallástanára a gyülekezetnek. A lelkész nem pedagógus, bár sok gyülekezetben kell ellátnia lelkésznek a gyermekek oktató-nevelő munkáját. Nekünk megadatott, hogy egy éven át kiemelkedő szakmai színvonalú oktathatást kaphattak gyermekeink. A tanár úr egészségi állapota kímélése céljából – sajnos – a jövő tanévben már nem folytatja nálunk ezirányú szolgálatát.

Bízunk benne, hogy a hitoktató személyének kérdése megoldódik és továbbra is magas színvonalon oktathatjuk gyermekeinket. Hiszen Istentől kapott küldetésünkből adódóan nem tehetjük meg, hogy a hitoktatás komolytalan és színvonaltalan legyen. Sajnos a gyermekek között is előfordult, hogy úgy tekintettek a református hit- és erkölcstan órákra, hogy az valami mellékes tantárgy, amit nem kell komolyan venni, házi feladatot nem kell megcsinálni, legrosszabb magaviseletüket itt lehet elővenni stb. Aztán amikor ezt megfelelően osztályoztuk (tehát nem 5-öst kaptak), akkor volt, aki zokon vette.

Nem tehetjük meg és nem is akarjuk megtenni a jövőben sem, hogy az iskolai hit- és erkölcstanoktatás ne egy értékteremtő és tartalmas tantárgy legyen. Hiszen minden szülő, aki jóindulattal beíratja gyerekét a református hittanra, az elvárja az oktatás színvonalát és kellő lelki tartalmát. Ennek megvalósítására törekszünk a jövőben is és kérjük ehhez mindenki támogatását akár imádságban, akár azon a módon, amihez Isten neki lehetőséget ad! (Pl. egy szülő a gyermekével folytatott beszélgetésekben erősítheti a hittan fontosságát.)

 

 

Categories: Hírek