2014. október 25-én iktatta be a Bogyiszlói Református Egyházközség lelkészévé Dancs Róbert lelkipásztort dr. Bogárdi Szabó István püspök úr.

Fényképalbum Nemes András presbiter lencséjéből itt található: https://plus.google.com/101379733999823144207/posts/ho3pUoheYr7

Az alábbiakban a Reformátusok Lapja 2014. november 9-i számában megjelent cikk olvasható:

×××××××××××××××××××

Dunamellék. Negyvenkettedik lelkipásztorukat iktatták be a bogyiszlói reformátusok október 25-én: Suhai Lajost huszonkét év szolgálat után Dancs Róbert váltotta az egyházközségben.

Szemre míves építmény, de ami tartja, láthatatlan. Nemcsak a templom megújult támfala, hanem Isten országa is ilyen – mondta prédikációjában Bogárdi Szabó István. A püspök a Lk 9,18–27 alapján azt mondta: mindent, amire szükségünk van – áldás, vigasztalás, bátorítás – egyetlen láthatatlan titok tart meg: Isten Fiának az áldozata. Bogárdi Szabó István a beiktatáson azt kérte, hogy Dancs Róbert folyamatosan a legfontosabb, mindent eldöntő kérdéssel szembesítse gyülekezetét: azzal, kinek mondják ők Jézust: – Jézus nem édesség: ő az élet kenyere, nem kellemes itóka, hanem az élő víz, nem szabad választás, hanem egyetlen lehetőség – azért jött ide lelkipásztor, hogy erre vezessen benneteket. Enélkül lehet nagyszerű köpönyegeket húzni az élet nyomorult dolgaira, de ami kell, az a megváltás műve, amelyben szabadságunk, reménységünk és üdvösségünk van. Akkor szereti a lelkész a gyülekezetet, ha ezt hirdeti, és a gyülekezet akkor szereti a lelkészt, ha újra és újra ezt kéri tőle.

Dancs Róbertnek Rácz József tolnai esperes adta át a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, valamint a Szentírást, és arra kérte, hogy legyen a gyülekezet hűséges sáfára, majd húsz palástos szolgatársa kért egy-egy igével áldást a beiktatott lelkipásztorra. Az istentiszteletet követő közgyűlésen a teológus osztálytársak nevében Melegh Attila köszöntötte, aki kérte, hogy a szokásos precizitásával és Jézus Krisztus alázatával végezze munkáját. Taracközi Ferenc Beregszász, az előző szolgálati hely köszöntését hozva elmondta: Kárpátalján kézzelfogható Isten jelenléte, és reméli, a Dancs-házaspár továbbra is éli majd itt, amit ott tapasztalt az elmúlt négy és fél évben. Sipos Judit tolnai lelkész, valamint Suhai Lajos és Horváth Emil Tibor, a bogyiszlói lelkészelődök is köszöntötték a beiktatott lelkipásztort. Horváth Emil Tibor azt kívánta: hogy Dancs Róbert legyen az Úr legkisebb pékinasa, hogy mindig tudjon adni az élet kenyeréből annak, aki kér. Tóth István polgármester örömét fejezte ki, hogy olyan élő közösség a gyülekezet, amelynek van jövője, amely képes megújulni is. A gyönyörű népviseletbe öltözött konfirmandusok szolgálata után Pilisi István, az egyházközség főgondnoka azt mondta: reméli, hogy Dancs Róbert és felesége, a szintén lelkész Dancs Edina nyugdíjasként örömmel emlékeznek majd a településen töltött évtizedekre.

A köszöntések után a beiktatott lelkipásztor mondott köszönetet szüleinek, lelkész nagyapjának, teológiai professzorainak, feleségének és a hívő embereknek, akik mintát éltek elé, majd olyan harcba szólította a bogyiszlóiakat, „amelynek eredménye biztos, még ha a Sátán ellen vívjuk is, aki azt akarja elhitetni velünk, hogy vesztettünk.” A lelkipásztor Ukrajnára utalva elmondta: nem jó dolog harcban lenni, de „a Sátán támadja családjainkat, fiataljainkat, közösségeinket. Hirdessük Krisztust, aki győzött a bűn és halál felett!” Mint mondta, ez a harc nem könnyű, de eredményes: az Isten tettekre hív. – Ő nem adta senkinek a létezés lelki ajándékát. Nélküle nem tudunk létezni: vele növekedni fogunk – mondta a lelkipásztor.

Az istentisztelet perselyadományát a kárpátaljai Sámuel Alapítványnak ajánlották fel, amely tizenhárom éve családtípusú gyermekotthonokban karolja fel az árva gyermekeket. Az alapítvány munkájáról, szívszorongató sorsokról Sipos Géza beregszászi gondnok beszélt a bogyiszlói gyülekezet előtt.

Munkatársunktól

×××××××××××××××××××

Scannelt formában a cikk a képre kattintva nyílik nagyban:

RefLap 2014.11.09. cikk beiktatásról
Beiktatá_01

Rácz József esperes úr átadja az ajándék a gyülekezet pecsétjét és kulcsát és az ajándék Bibliát.
Beiktatá_02

Dr. Bogárdi Szabó István püspök áldást kér Dancs Róbert lelkészre

Beiktatá_03

Az ünnepség  után közös ebédet fogyasztottunk el a település kultúrházában.

Categories: Hírek