2018. június 3-án, vasárnap Istentisztelettel egybekötött színházi előadáson emlékeztünk meg a Nemzeti összetartozás napjáról.

 

A Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadásában énekek, versek, zongoraművek hangoztak el.  Az előadás címe: „Nem lehet feledni, nem, soha!” Az előadók: Valter Ferenc  –  a Magyar Állami Operaház magánénekese és Spengler Krisztina  –  zongoraművész volt.

Az előadás műsorszámai ezek voltak:

 1. Bartók Béla: Gyászinduló a „Kossuth” szimfóniai költeményből (részlet)
 2. Padányi Viktor: 1920. június 4.
 3. Mosonyi Mihály: Gyászhangok Széchenyi István halálára (részlet)
 4. Móra Ferenc: A sír, hol nemzet süllyed el (részlet)
 5. Bartók Béla: Allegro barbaro (részlet)
 6. Kárpáti (Tábori) Piroska: Üzenet Erdélyből
 7. Falu Tamás – Vincze Zsigmond: Igazságot Magyarországnak!
 8. Babits Mihály: A repülő falu (részlet)
 9. Kodály Zoltán: Székely keserves
 10. Zsabka Kálmán: Magyar vagyok
 11. Reményik Sándor – Hubay Jenő: Hallga, mi ez…
 12. Karinthy Frigyes: Levél (részlet)
 13. Weiner Leó: Magyar parasztdalok No.5. – Panaszos ének
 14. Csoóri Sándor gondolatai
 15. Weiner Leó: Passacaglia (részlet)
 16. Juhász Gyula: Trianon
 17. Kulinyi Ernő – Vincze Zsigmond: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország
 18. Makovecz Imre gondolatai
 19. Kodály Zoltán: Meditáció
 20. Papp-Váry Elemérné: Hitvallás (részlet)
 21. Papp-Váry Elemérné  – Szabados Béla: Magyar Hiszekegy (részlet)
 22.  Dsida Jenő: Tükör előtt (részlet)
 23. Liszt Ferenc: Szózat és Magyar Himnusz Fantázia (részlet)

 

A rendezvény költségeit a perselypénzünkből fedeztük, ami – hála a nagylelkű adakozóknak – teljes mértékben fedezte a költségeket. Ez úton is köszönjük mindenkinek, akik adományokkal hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön eme csodálatos megemlékezés.

Categories: Hírek