Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk gyülekezetünkben október 23-án vasárnap. A cikket a Bogyiszlói Hírlapból közöljük.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Bogyiszlón

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteleté­re megemlékezéseket, ünnepségeket tartottak szer­te az országban, és a határon túl is nagyon sok he­lyen. A világ magyarsága emlékezett azokra a dicső­séges napokra, amikor egy picinyke nép azt kiáltotta a világba, hogy elég volt, elég a zsarnokságból. Munkások és parasztok, diákok, nők és férfiak a közös cél érdekében összefogva küzdöttek a szabadságért.

A szabadságharc elbukott, de az eszme megmarad, azért tudunk mi utódok büszkén emlékezni azokra a forradalmi napokra. Emlékezni és emlékeztetni arra, hogy egy maroknyi nép mire képes a szabadság kivívásának érdekében.

A 60. évforduló alkalmából a bogyiszlói ünnepi megemlékezésre Mözsi-Szabó Istvánt a falu tanító bácsiját kértük fel, meséljen az 1956-os bogyiszlói eseményekről. A református templomban az ünnepi Istentisztelettel kezdődő ünnepségen Mözsi-Szabó István visszaemlékezésében elmondta, hogy a falu lakossága a rádióból értesült a forradalmi eseményekről, és a megyei pártbizottsághoz bejáró személy is tájékoztatta a község vezetését. A falu közössége a forradalom kitörésének első napjaiban az árvíz utáni újjáépítéssel volt elfoglalva. Tudja mindenki, hogy az 1956-os dunai jeges ár a falu nagy részét romba döntötte. Családi portákon mindenütt építkeztek. A nagy munkálatok közepette azért itt Bogyiszlón is megalakult a forradalmi tanács, ami szinte a születés pillanatában meg is szűnt, és helyette nemzeti bizottság jött létre. A tanácsháza épületéről is lekerült a vörös csillag. A bogyiszlói ’56-os eseményeknek következtében senkinek sem esett bántódása. November 4-e után több személyi változás azért történt a falu életében. Egyik ilyen változás éppen az volt, hogy Mözsi-Szabó Istvánnak távozni kellett a községből. Mözsi-Szabó István záró gondolatként elmondta, hogy akkor az október 23-i napot követő vasárnap Istentisztelet után az emberek a tanácsháza előtti téren lévő hatalmas sóderrakás köré gyűltek össze, ahol a beszédét befejező nyilas múlttal rendelkező szónok kérte a hallgatóságot, hogy közösen mondják el a Magyar Hiszekegyet, mire az Őt hallgató tömeg az Apostoli Hitvallás soraival folytatta a hitvallást.

Mözsi-Szabó István a visszaemlékezésének végén kérte hallgatóságát, hogy ismét felállva mondjuk el az Apostoli Hitvallást, ezzel emlékezve a 60 évvel ezelőtti bogyiszlói eseményekre.

Az ünnepi megemlékezés közreműködője Kovács Gábor muzsikus volt, akinek záró dalát követően az Emlékparkban koszorúzással fejeződött be a megemlékezés.

Forrás: Bogyiszlói Hírlap

Categories: Hírek