Gyülekezetünkből többen részt vettünk a Nagydorogi lelkészbeiktatáson 2016. június 4-én.

Nagydorogi beiktatás_01

A teol.hu cikke így idézi fel az eseményt:

“Háromévi jegyben járás után kötetett a házasság a Nagydorogi Református Egyházközség és Surányi Réti Katalin lelkész között. Táibl József a gyülekezet gondnoka fogalmazott így szombaton, amikor hivatalosan is beiktatták hivatalába a lelkészt.

Sokatmondó egybeesés, hogy éppen a nemzeti összetartozás napján került sor a ceremóniára Surányi Réti Katalin ugyanis önmagában megtestesíti a nemzeti összetartozást, Erdélyben nevelkedett, ezt megelőzően Délvidéken, Szabadkán szolgált, életének új szakaszában pedig az anyaországban látja el hivatását.

Megtelt a templom az ünnepi alkalomra, de nemcsak helybeli hívekkel, érkeztek lelkészek az ország több szegletéből és vendégek annak határain kívülről is, Marosvásárhelyről, Szabadkáról, Igazfalváról. Miután Rácz József esperes beiktatta Surányi Réti Katalint a jelen lévő lelkészek felekezeti hovatartozástól függetlenül igével kértek áldást rá, majd többen is köszöntötték őt. Könnyeket csaltak a jelenlévők szemébe Szabó László marosvásárhelyi lelkipásztor szavai, aki mint mondta, elsősorban emberként és atyafiként beszélt, hiszen a lelkésznőnek sógora. – Szabadkán is becsülettel szolgáltál, biztos vagyok benne hogy itt is megállod a helyed, nem érzed magad idegennek, hiszen – noha a határ szétszabdalta a hazánkat, ugyanahhoz a testhez tartozunk. Krisztus testéhez és a nemzetünk testéhez – mondta egyebek között.

Dr. Dautermann Margit, a Szerbiai Református Egyház főgondnoka, mint a nagydorogi lelkészasszony korábbi, szabadkai közösségének volt gondnoka beszélt a közösen végzett munka örömeiről és nehézségeiről. – Egyre többször érzem, hogy én egy megajándékozott ember vagyok – reagált Surányi Réti Katalin kiemelve, hogy amíg az Úristen akarja ő, mint lelkipásztor és a gyülekezet együtt mennek az úton, eközben mindenkinek a talentumára, szolgálatára szükség van.”

Forrás: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/a-reformatus-lelkesz-es-a-nemzeti-osszetartozas-668445

Nagydorogi beiktatás_02

Categories: Hírek