A korábbi évekhez hasonlóan az Ökumenikus imahetet tartottunk településünkön.

A hivatalos imahét utáni napokban Bogyiszlón is megtartottuk az imaórákat január 23-24-25-én. Ravasz Csaba római katolikus plébános végezte az Igei szolgálatot hétfő este a református gyülekezeti teremben.  Sajnos a szokatlanul hideg időjárás miatt kedden nem mentünk át a római katolikus templomba, hanem jelképesen kölcsönadtuk a gyülekezeti termünket, így a plébános úr vezetésével tartottuk az imaórát, ahol Fodor Péter baptista lelkész prédikált. Első szolgálata volt köztünk, így számtalan személyes hitélményt osztott meg, ami által megismerhettük hitre jutását, Isten csodálatos gyógyítását életében. Szerdán a baptista imaház adott otthont az ökumenikus imaórának, ahol Dancs Róbert református lelkész hirdette Isten Igéjét.

A 2017-es ökumenikus imahét témája a Megbékélés volt a 2Kor 5,14-20 alapján, amiből a kiemelt gondolat így hangzott: Krisztus szeretete szorongat! Tizenkét doboz lett elkészítve, amint 12 fogalom szerepelt, amik akadályai lehetnek a megbékélésnek a felekezetek között. Ezek a dobozok, mint építőkövek falat alkottak, és ahogyan teltek a napok úgy bontottunk le mindig belőle négyet-négyet. A 12 fogalom ezek voltak: szeretet hiánya,  gyűlölet  és megvetés, hamis  vádaskodás, hátrányos megkülönböztetés, üldözés, szétszakadt úrvacsorai közösség, türelmetlenség, vallásháborúk, megosztottság,  hatalommal  való  visszaélés,  elzárkózás  és  gőg. Az építőkövek lebontása az értük elmondott imádságok után történtek. Ez a jelképes cselekedet segítette gondolatainkat elmélyülni.

Ha Isten éltet bennünket, akkor 2018-ban is megtartjuk az Ökumenikus imahetet.

 

Categories: Hírek