Köszönjük, az adakozóknak, hogy március első vasárnapján, ami Bibliavasárnap, perselyes gyűjtés keretében támogatták a a Magyar Bibliatársulat Alapítvány-t, 30 200 Ft gyűlt össze.

bibliavasarnap_2015_web

A Magyar Bibliatársulat Alapítványt a magyarországi protestáns és ortodox egyházak hozták létre a magyar nyelvű Biblia ügyének szolgálatára. Ez az egyszerűen megfogalmazható cél sok területet foglal magába: a Biblia szövegének gondozását, fordítását és kiadását, a Biblia terjesztését határainkon belül és kívül egyaránt, valamint a Biblia megértését segítő irodalom kiadását is. A Bibliatársulat egyúttal része a Bibliatársulatok Világszövetségénék (United Bible Societies), amely a különböző nemzeti Bibliatársulatok munkáit koordinálja.

Feladataink

Alapító Okiratunk szerint a Magyar Bibliatársulat feladatai közé tartozik:

  • a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozása, fordítása
  • a Bibliák kiadása és terjesztése
  • olyan könyvek kiadása, amelyek a Biblia jobb megértését szolgálják
  • a magyar oktatási rendszerben a Biblia népszerűsítése, megismertetése
  • a határainkon túl élő magyarság Bibliával történő ellátása – ami a Bibliatársulatok Világszövetségében kialakult gyakorlat szerint azt jelenti, hogy az adott nemzeti bibliatársulatokat segítjük az ott élő magyarok Bibliával való ellátásában
  • a hazánkban élő nemzetiségek és idegen anyanyelvűek Bibliával való ellátása
  • együttműködés a Bibliatársulatok Világszövetségével
  • a Biblia ügyének szolgálata a tömegkommunikációs eszközökben
Categories: Hírek