Felvette esküjét presbitériumunk új tagja 2015. január 18-án az istentisztelet keretében.

A Bogyiszlói Református Egyházközségben 20 betöltendő presbiteri tisztség van. Sajnos egy megürült, és ilyenkor az Egyházi Törvény úgy rendelkezik, hogy a pótpresbiterek közül az lép a helyébe, aki a legtöbb szavazatot kapta a presbiterválasztás alkalmával. Ez a személy Keresztes József. Az ő presbiteri eskütétele történt meg január 15-én vasárnap.

Isten áldja meg az életét és szolgálatát közöttünk!

Keresztes József eskütétele

Categories: Hírek