Mórágyon rendezték meg az egyházmegye egyik konferenciáját, mely a Reformáció 500. évfordulójára emlékezett.

Mórágy német református hátterű falu, ami azért különleges, mert a német nemzet többsége a Lutheri és nem a Kálvini reformációs irányzatot követte.  A Lutheri reformációt követő egyházakat evangélikusoknak, a Kálvini reformációt követőket pedig reformátusoknak nevezik.

A település mára tulajdonképpen vallástalanná vált. Ez a reformációs rendezvény egyben faluevangelizációs rendezvény is volt. Minden családhoz juttattak el meghívót, hogy eljöjjenek Krisztus hitre hívó szavát meghallani.

Az egyházmegye több gyülekezete is ellátogatott Mórágyra, így vett részt gyülekezetünk kis csapata is, akik hazajövet elmondták, hogy nagyon szép és építő konferencia volt.

 

 

 

Categories: Hírek