A templommal szembeni kis parkban néhány napja egy tölgyfa csemete áll. Ez a fa a „Reformáció fája”, melyet október 31-én, a reformáció 500. évfordulójának ünnepén ültetett el a Bogyiszlói Református Egyházközség és a Bogyiszlói Önkormányzat képviselő testülete.

A fa ültetését ünnepi istentisztelet előzte meg, melyen a gyülekezet lelkipásztora Zakariás könyve 9. részének egyik igeverse alapján („Hallottuk, hogy veletek van az Isten!”) arról beszélt: különbség van aközött, hogy Istenről beszélünk, és aközött, hogy Ő velünk van. Ha csak beszélünk róla, az még nem hoz változást, de ha Ő velünk van, az látható, érezhető, tapasztalható, mert kézzelfogható változásokat hoz az életünkbe. Ezt élték át a reformátorok, akiknek jelmondatuk lett: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31) Ma is akkor van jövőnk keresztyén emberként, gyülekezetként, egyházként, ha nem csupán beszélünk az Istenről, hanem igazi, élő kapcsolatban vagyunk Vele.Az istentisztelet végén Tóth István polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédében visszaemlékezett arra, hogy Bogyiszló történetében milyen meghatározó szerepe volt a reformátusságnak.

Ezután együttesen vonultunk ki a parkba, elültetni a tölgyfát, mely gyökereivel, törzsével jelképezi az időtállóságot, az erőt; zöldellő leveleivel, termésével pedig az életet, és a reménységet amit Istentől kaptunk. Ezen az ünnepi alkalmon zenével és énekkel szolgált két konfirmandus leány: Horváth Réka és Tóbi Boróka, ifj. Nemes András kántor és a tiszteletesasszony kíséretében. A fa elültetésekor Túrmezei Erzsébet: A magyar fa című versét Ivaskovics József megzenésítésében adták elő.

Reméljük, hogy ez a fa is emlékezteti Bogyiszló lakosait arra, hogy nemes, értékes múltjuk van, és Isten kegyelméből reményteljes jelenük és jövőjük is lehet. S reméljük, hogy ahogyan ez a fa csemete nő, és erősödik, úgy nő majd szíveinkben, közösségeinkben az igaz hit és a szeretet.

Több fotót ide kattinva tekinthet meg: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1623641164362758&type=3

 

Categories: Hírek