A hatósági szervek az új törvényi rendelkezések értelmében évente ellenőrzik a temetőket. Ez az ellenőrzés történt meg május 20-án. Az ellenőrzés helyszíni személt, vezetőkkel való tárgyalást és a dokumentumok megvizsgálását is jelenti.

Lénárt Bálint temetőgondnok úr, Decsák Péter kertész úr és Dancs Róbert lelkipásztor fogadta az ellenőröket. Az ellenőrzés végén megállapítást nyert, hogy minden törvényi kötelezettségnek megfelelően működünk. Összegezve mindent rendben találtak.

A törvényes működésünkről hatósági bizonyítványt állítottak ki.

Köszönet illeti a temetőgondnok urat, a kertészt és a presbitériumot a sok-sok munkáért, amit a temető törvényes és igényes működtetésébe fektetnek!

Köszönjük mindenkinek, aki a hozzátartozói sírhelyeinek gondozásával hozzájárul a temetőnk szépségéhez!

 

Categories: Hírek