Protestálok!-azaz: tiltakozom címmel tartott előadást október 22-én (vasárnap) gyülekezetünkben a Cédrus Színház.

A templom erre az időre kissé átalakult, s mintegy színháztérré vált szentélyben élhettük át a reformáció indulásának nagy pillanatait. A két személyes társulat színdarabjában Luther Márton életébe nyerhettünk betekintést; különösképpen abba: milyen személyes élmények vezették őt tanainak megfogalmazásához, milyen lelkiismereti vívódásai voltak, milyen bátorsággal vitázott ellenfeleivel, a Szentírás igazságát képviselve, valamint hogy milyen fontos lelki támaszt nyújtott életében, hitharcaiban is a felesége: Bóra Katalin.

S bár az előadás alatt 500 évet „visszautaztunk az időben”, megerősödtünk abban, hogy van, ami nem változik. Ugyanúgy érvényes most is, mint akkor, ugyanolyan, vagy sokban hasonló kihívásokkal nézünk szembe mi is, mint egykor reformátor őseink. Hiszen Isten szava örök igazság, és Őt követve nekünk is tiltakoznunk kell minden bűn, igazságtalanság és elnyomás ellen, elsősorban a saját szívünkben; de kisebb, s nagyobb közösségeinkben is.

 

Categories: Hírek