Az új presbitérium felállása szükségessé tette, hogy a korábbi presbiteri körzeteket újraosszuk.

Jelentős változások:
a) 7 presbiteri körzet lett, a korábbi 13 helyett,
b) két presbiter felelős ezentúl egy körzetért, míg korábban 1-1 fő látta el a körzeteket.

Ezen a térképen látható a körzetek térkép szerinti felosztása:

Utcanevek szerint pedig így alakulnak a körzetek:

A családlátogatásokat a presbitereink a jövőben ezek alapján a körzet beosztások alapján fogják végezni. Bármilyen kérdéssel keressék őket bizalommal!
Kérjük, hogy – a keveredések elkerülése végett – az évenkénti önkéntes egyházfenntartói járulékukat a körzet szerinti presbiterhez, vagy a lelkészi hivatalba fizessék be, így precízen van lehetőségünk gyülekezetünk névjegyzékének a vezetésére.

Kérjük, hogy támogassák presbitereinket egyházépítő munkájuk végzésében, hogy a református keresztyén hit sokáig élni és cselekedni tudjon Bogyiszlón!

Categories: Egyéb